Gabriel Pereira 3298 esq. Benito Blanco
Montevideo, Montevideo